Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh: Đối thoại doanh nghiệp và bồi dưỡng “Quản trị Doanh nghiệp”

Đăng ngày 19/09/2019

Sáng ngày 19/9, tại thị xã Cửa Lò, Chi cục Thuế Bắc Vinh phối hợp với Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Nghệ An, Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị đội thoại doanh nghiệp và bồi dưỡng “Quản trị doanh nghiệp”.

thu5

Năm 2019 là năm có nhiều văn bản mới quy định về chính sách thuế. Chính vì thế, trong hội nghị này, ngoài thông qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2019; Báo cáo một số sai sót cơ bản của doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách thuế, Chi cục Thuế Bắc Vinh đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Thuế hiện hành.

thu4

 thu1

th3

Hội nghị cũng dành thời gian để gần 150 đại biểu là giám đốc, cán bộ phụ trách tài chính kế toán và người làm công tác kế toán tại doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Cửa Lò tìm hiểu Luật quản lý thuế số 38 ban hành năm 2019; Các chính sách thuế mới năm 2019; Các chính sách bảo hiểm, lao động mới trong năm 2017; Các hồ sơ chứng từ và báo cáo tài chính quyết toán thuế; Giải quyết một số tình huống thực tế, như: Giải trình chi phí với cơ quan thuế, chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế…

Thời gian bồi dưỡng “Quản trị doanh nghiệp” sẽ được triển khai trong 2 ngày (19 và 20/9). Đây là cơ hội để doanh nghiệp kịp thời cập nhật các văn bản mới, chủ động trong việc thực thi các chính sách thuế, năm chắc các ưu đãi miễn, giảm thuế, tránh rủi ro, sai sót trong việc kê khai thuế, quyết toán thế cuối năm và công tác lập báo cáo tài chính năm 2019./.

Đàm Hiền – Duy Quý