Chi cục Thuế Cửa Lò:Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2011

Đăng ngày 23/03/2014

 

Trong năm 2010, tổng thu ngân sách nhà nước ở Cửa Lò xấp xỉ 300 tỷ đồng, đạt cao nhất từ trước đến nay. Để có được kết quả đó, Chi cục Thuế Cửa Lò đã triển khai đồng bộ và có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Trong năm đã hướng dẫn cho 130 trường hợp tại cơ quan, hỗ trợ kê khai lập mã số thuế-thu nhập cá nhân cho trên 450 lượt. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế thị xã cũng đã triển khai đồng bộ công tác kê khai thuế -kế toán thuế và tin học, công tác kiểm tra thuế và quản lý thu nợ thuế..

          Dịp này, Chi cục Thuế Cửa Lò được Chủ tịc nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhì và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao bằng công nhân đơn vị văn hoá cấp Tổng liên đoàn.

 
.
Theo: Khắc Giang