Chi cục Thuế cửa Lò: Tập huấn thông tư số 28/2011/TT-BTC

Đăng ngày 26/03/2014

Tại đây, các doanh nghiệp trên địa bàn được cơ quan Thuế phổ biến các nội dung Thông tư 28/2011/TT-BTC được bộ tài chính ban hành ngày 28/02/2011, trong đó nhấn mạnh về các nội dung mới như trình tự, thủ tục khai, hoàn thuế, thủ tục đối với hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác… Tại buổi tập huấn, các DN còn được phổ biến một số nội dung liên quan đến việc phát hành hóa đơn và kê khai thuế qua mạng. Hoạt động này sẽ giúp DN hiểu sâu và thực hiện kê khai thế một cách chính xác các biểu mẫu mới được ban hành./.