Công văn 502/UBND-VH về chấn chỉnh hoạt động của dịch vụ mô tô nước

Đăng ngày 12/05/2014

Qua kiểm tra tình hình hoạt động của dịch vụ mô tô nước (đặc biệt từ ngày 29 /4 – 04/5/2014), các Công ty có tham gia kinh doanh dịch vụ mô tô nước chưa chấp hành nghiêm các quy định của UBND tỉnh Nghệ An: Chưa có giấy phép hoạt động, hoạt động chưa đúng vùng quy định; còn đi vào vùng cấm và khu vực du khách tắm để đón trả khách; bến bãi đón trả khách chưa lắp đặt phao neo, bảng hiệu, bảng khuyến cáo đúng quy định; để khách lái phương tiện; một số Công ty chưa đăng ký số trên mô tô nước để quản lý.

Để kịp thời chấn chỉnh những tình trạng nêu trên, UBND Thị xã yêu cầu:

1. Tổ kiểm tra hoạt động dịch vụ mô tô nước của Thị xã:

– Tăng cường công tác kiểm tra; xây dựng quy chế hoạt động của tổ, phân công lịch trực cụ thể để kịp thời tham mưu xử lý những biểu hiện vi phạm.

– Bám sát Quy định của Tỉnh và các quy định của Pháp luật, kiên quyết xử lý những biểu hiện vi phạm, những Công ty chưa đủ điều kiện, thủ tục hồ sơ, đặc biệt là giấy phép hoạt động thì không cho hoạt động.

2. Các doanh nghiệp tham gia kinh doanh dịch vụ mô tô nước:

– Khẩn trương hoàn tất thủ tục hồ sơ, phải có giấy phép hoạt động của các cơ quan chức năng cấp mới được phép hoạt động.

– Khi được cấp giấy phép hoạt động, chấp hành nghiêm chỉnh quy định về phân vùng hoạt động, tuyệt đối không đi vào vùng cấm và khu vực du khách tắm để đón trả khách; không được để khách tự ý lái phương tiện.

– Tiến hành lắp đặt phao neo, cờ, cửa đón trả khách, bảng khuyến cáo theo quy định (Phòng VH và TT chịu trách nhiệm hướng dẫn nội dung bảng khuyến cáo, bảng hiệu nơi cửa đón ra vào để các Công ty thực hiện).

– Tất cả những người lái phương tiện mô tô phải có chứng chỉ chuyên môn đặc biệt (Theo quyết định số 12/VBHN-BGTVT ngày 14/8/2014 của Bộ giao thông vận tải) mới được lái phương tiện.

– Tổ chức kinh doanh lành mạnh, thu đúng giá vé đã niêm yết và nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung tại Quy định của UBND tỉnh.

3. UBND các phường Nghi Hương, Nghi Thu và Thu Thủy:

 Phối hợp công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện vi phạm góp phần thắng lợi năm du lịch 2014 và những năm tiếp theo.

Nhận được công văn này yêu cầu tổ kiểm tra, các Công ty tham gia kinh doanh dịch vụ mô tô nước và UBND các phường nghiêm túc triển khai thực hiện.

Phòng VHTT thị xã Cửa Lò