Câu lạc bộ doanh nghiệp nữ Cửa Lò tổng kết 5 năm hoạt động

Đăng ngày 26/03/2014

 

Thành lập năm 2007 với 25 thành viên tham gia, qua 5 năm hoạt động, đến nay câu lạc bộ doanh nghiệp nữ Cửa Lò đã tăng lên 33 thành viên. Mặc dầu thời gian qua nền kinh tế thế giới khủng hoảng và tình trạng lạm phát trong nước tăng cao nhưng các doanh nghiệpnhỏ và vừa ở Cửa lò do phụ nữ làm chủ vẫn làm ăn có hiệu quả. Số chị em kinh doanh hàng hải sản đông lạnh cũng như làm dịch vụ du lịch vẫn có nguồn thu mỗi năm từ 100 – 200 triệu đồng. Đối với những chị kinh doanh vật liệu xây dựng, xăng dầu và chăn nuôi cũng có nguồn thu trên 100 triệu đồng mỗi năm. Mỗi doanh nghiệp do nữ làm chủ đã tạo việc làm cho từ 20 – 40 lao động với mức lương từ 2 – 3 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnhn đó, các thành viên câu lạc bộ doanh nghiệp nữ Cửa Lò còn tích cực hỗ trợ người nghèo xây nhà ở và phát triển kinh tế.

Ngoài đưa ra 1 số giải pháp thực hiện trong thời gian tới, dịp này câu lạc bộ doanh nghiệp nữ Cửa Lò còn khen thưởng cho 1 số thành viên đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm qua.

Theo: Hữu Lương