Cáp treo Cửa Hội – Đảo Ngư dài 3,5km sẽ hoạt động mùa du lịch 2024

Đăng ngày 13/12/2023

Nhà đầu tư cam kết sẽ đưa hệ thống cáp treo Cửa Hội – Đảo Ngư vào hoạt động trước ngày 30.4.2024.