Cảng Cửa Lò ra quân sản xuất đầu năm Giáp Ngọ

Đăng ngày 06/02/2014

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, đã có 6.800 tấn hàng contennor được bốc xếp lên tàu Viet Sun Fortune ( Việt săn pho tơn). Đây là một tín hiệu vui, tạo không khí sản xuất để cảng Cửa Lò sớm hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2014 đạt 2,5 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng, với doanh thu khoảng 130 tỷ đồng.

Cũng trong ngày làm việc đầu năm, lãnh đạo cảng Cửa Lò đã có mặt tại khu vực bốc xếp hàng hóa, kịp thời động viên cán bộ, công nhân viên và tin tưởng tập thể đơn vị sẽ cùng nhau đoàn kết, phát huy tinh thần, trách nhiệm với công việc để Cảng Cửa Lò hoàn thành kế hoạch đề ra.