Cán bộ, chiến sỹ trên Đảo Mắt hoàn thành nghĩa vụ bầu cử

Đăng ngày 22/05/2016

Từ sáng sớm, thùng phiếu bầu cử niêm phong theo quy định được chuyển từ đất liền ra Đảo Mắt, phục vụ kịp thời quyền và nghĩa vụ bầu cử của cử tri là cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn. 

 

Hòm phiếu bầu cử được niêm phong đúng quy định và vận chuyển sớm, an toàn từ đất liền ra Đảo Mắt.
Hòm phiếu bầu cử được niêm phong đúng quy định và vận chuyển từ đất liền ra Đảo Mắt.
Các cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.
Các cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.

 

 Hoàng Long