Đ/c Nguyễn Xuân Đường kiểm tra công tác bầu cử tại TX Cửa Lò

Đăng ngày 22/05/2016

Thị xã Cửa Lò có 7 đơn vị bầu cử cấp thị xã và 45 khu vực bầu cử cấp phường với khoảng 35 ngàn cử tri.

 Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra bầu cử tại xã Nghi Hải, Cửa Lò
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra điểm bầu cử số 6 – phường Nghi Thu, TX Cửa Lò

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Ủy ban bầu cử  tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã kiểm tra Khu vực bầu cử số 6 – nơi có số lượng cử tri đông nhất phường Nghi Thu với hơn 1300 cử tri, trong đó, 800 cử tri là cán bộ, giáo viên, sinh viên trường Cao đẳng nghề Du lịch Nghệ An và khu vực bỏ phiếu số 2 phường Nghi Hải – khu vực bỏ phiếu của 1.277 cử tri của các khối Hải Giang 2, Hải Thanh và 130 cán bộ, chiến sỹ đơn vị Đảo Mắt.

Qua kiểm tra tại 2 khu vực bỏ phiếu cho thấy, công tác bầu cử đều được thực hiện theo đúng trình tự và đúng luật định, việc bỏ phiếu diễn ra trang trọng và an toàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, từ sáng sớm, cử tri đã có mặt đông đủ tại các khu vực bỏ phiếu.

 

Xuân Hướng – Văn Nhân