Các phường Nghi Thu và Nghi Hòa tổ chức tổng kết công tác du lịch 2013

Đăng ngày 20/03/2014

 

Tại phường Nghi Hòa, nhờ khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của khu du lịch Song Ngư, nên phường Nghi Hòa vẫn đạt và vượt so với kết quả năm trước. Lượng khách ức đạt 102 ngàn lượt, tăng 13% so với năm 2012; Doanh thu ước đạt 26 tỷ đồng, trên 8% so với năm 2012. Đặc biệt mùa du lịch năm nay, Phường Nghi Hòa đã làm tốt công tác xã hội hóa chỉnh trang đô thị, theo đó các hộ kinh doanh đã tự nguyện đóng góp với số tiền 320 triệu đồng, cùng với ngân sách của địa phương để nâng cấp cơ sở và xây dựng mới các công trình phục vụ du lịch Bên cạnh đó, một trong những thành công trong mùa du lịch 2013, đó là công tác đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được phường triển khai hiệu có quả…

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận, nhằm xây dựng kế hoạch và các giải pháp, nhiệm vụ cho năm du lịch 2014, trong đó, phấn đấu đạt doanh thu 28,5 tỷ đồng, đón khoảng 110 ngàn lượt khách. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả những quy định thị xã đề ra.

Tại hội nghị, đã có 10 tập thể và 11 cá nhân được UBND phường trao giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch năm 2013.


 Riêng tại phường Nghi Thu, năm 2013, đã tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị. Phường cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương 5 không và quán triệt quy chế hoạt động du lịch của Thị xã cho toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Tích cực chăm lo xây dựng môi trường cảnh quan khu du lịch xanh, sạch đẹp và đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời chỉ đạo, động viên các doanh nghiệp cá nhân làm du lịch tu sửa, nâng cấp cơ sở kinh doanh và cử cán bộ nhân viên tham gia các lớp tập huấn văn hóa ứng xử cũng như kinh nghiệm làm du lịch do phường tổ chức. Đặc biệt là khuyến khích đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, các sản phẩm du lịch mới. Tăng cường tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ đó, lượng khách đến với Nghi Thu trong năm 2013 ước đạt 950 ngàn lượt, tăng 65 ngàn lượt so với năm 2012. Tổng giá trị sản xuất từ các hoạt động du lịch ước đạt 180 tỷ đồng, tăng Thu nhập từ các hoạt động du lịch ước đạt 74 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2011.

Hội nghị cũng đã phân tích những tồn tại của mùa du lịch 2013 và đưa ra các giải pháp, kế hoạch thực hiện trong năm 2014, trong đó phấn đấu tăng lượng khách đến địa bàn từ 15 – 18%, tăng thu nhập từ du lịch khoảng 216 tỷ đồng.

Dịp này, 11 tập thể và 7 cá nhân được khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch năm 2013 của địa phương.

.

Theo: Thanh Vân-Thanh Bình