Các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi ở Cửa Lò sẻ được miễn phí tiêm vắc xin phòng chống bệnh dại.

Đăng ngày 19/08/2015

Ngoài nội dung nói trên, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường , đặc biệt là Trung tâm y tế phải tăng cường công tác giám sát và chống bệnh dại trên người, quản lý và vận động tất cả các trường hợp bị chó nghi dại cắn đi tiêm phòng vắc xin dại sớm theo quy định; Tăng cường tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế; Chỉ đạo Trạm y tế phối hợp với UBND phường rà soát, tuyên truyền và vận động các trường hợp bị nghi chó dại cắn đi tiêm phòng đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc việc thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiệm khi phát hiện ca dịch trên địa bàn

Riêng UBND các phường, UBND thị xã giao phải tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh dại tại cộng đồng, tập trung vào việc quản lý và phòng bệnh cho đàn chó; Vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại theo hướng dẫn của ngành y tế, Kinh tế và hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng chống dại; Phấn đấu triển khai tiêm vắc xin  phòng chống dại cho chó đạt tỷ lệ ít nhất  80 %  trên tổng đàn chó…

                                                          Khắc Giang