Các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ tham gia tập huấn maketing du lịch

Đăng ngày 22/06/2016

Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên là cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn trên địa bàn tỉnh…

v
Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Qua lớp tập huấn, các học viên đã được nghe các nội dung: Tổng quan về du lịch, Tình hình hoạt động kinh doanh lữ hành và khách sạn ở Việt Nam….đặc biệt là các nội dung quan trọng về Marketing du lịch nói chung và marketing du lịch có trách nhiệm nói riêng.

Toàn cảnh Thị xã Cửa Lò.jpg
Thị xã Cửa Lò là địa bàn có nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn…

Thông qua lớp học, các học viên còn được thực hành trình bày về 7 bước để vận hành doanh nhiệp, gồm: Nhận dạng doanh nghiệp; Xác định mục tiêu hiểu thị trường; Khách hàng mục tiêu; Chủ đề xúc tiến; Nội dung thông điệp chọn hình thức thể hiện thông điệp; Lựa chọn kênh xúc tiến…

Vương Bằng

 

Theo Baonghean.vn