Các Đảng bộ cơ quan Thị ủy, cơ quan Khối dân và Chi bộ Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022

Đăng ngày 08/09/2022

Sáng 8/9,  Đảng bộ cơ quan Thị ủy, Đảng bộ cơ quan Khối dân và Chi bộ Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022. Các đồng chí: Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV, Trưởng ban dân vận Thị ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN thị xã; Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã tham dự.
Theo đó, các đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Thị ủy, Đảng bộ cơ quan Khối dân và Chi bộ Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò được quán triệt chuyên đề năm 2022 là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngoài ra, hội nghị còn quán triệt và triển khai một số nội dung quan trọng khác cho đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Thị ủy, Đảng bộ cơ quan Khối dân và Chi bộ Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh