Bưu chính – bưu điện

Đăng ngày 24/03/2014

Tên cơ quan Địa chỉ Số điện thoại
Bưu điện Thị Xã Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung – Phường Nghi Hương – TX. Cửa Lò 038. 3956335 – Fax: 038. 3956220
Trung tâm viễn thông Cửa Lò Số 1 Đường Bình Minh – Phường Thu Thủy – TX. Cửa Lò 038. 3824444; Fax: 038. 3824248
Bưu cục Hải Hòa- Phường Nghi Hải- TX Cửa Lò Đường Phạm Nguyễn Du- P. Nghi Hải  
Bưu cục Chợ Sơn- xã Nghi Khánh- huyện Nghi Lộc Ngã tư Chợ Sơn- Nghi Khánh 0383 824 212
Bưu cục Cảng Cửa Lò Phường Nghi Tân- TX Cửa Lò 0383 944 104- 3944 203
Điểm bưu điện văn hóa Phường Nghi Hải – TX Cửa Lò Đường Phạm Nguyễn Du- Khối Hải Triều- P.Nghi Hải  
Điểm bưu điện VH xã – Phường Nghi Hòa- TX Cửa Lò Đường Phạm Nguyễn Du- Khối Tân Diện- P.Nghi Hòa