BTV Thị ủy giới thiệu nhân sự tái cử phục vụ đại hội Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đăng ngày 27/04/2020

Sáng ngày 27/4, BTV Thị ủy Cửa Lò đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tái cử phục vụ đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

Để chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ Thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, BTV Thị ủy đã tiến hành các bước giới thiệu nhân sự đúng quy trình, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đảm bảo các điều kiện theo đề án nhân sự của thị xã. Theo đó, BTV Thị ủy thống nhất thông qua danh sách giới thiệu 32 đồng chí tái cử Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; 10 đồng chí tái cử Ủy viên Ban thường vụ  nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhân sự tái cử vào 5 chức danh chủ chốt.

   

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, thực hiện nội dung bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự tái cử theo danh sách nêu trên một cách dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định. Công tác nhân sự được xem là công tác quan trọng nhất vì vậy việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trên chính là căn cứ, cơ sở quan trọng để tiến hành các bước tiếp theo của Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

                                                                         Nguyễn Hương – Duy Quý