BTV Thị ủy Cửa Lò sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 –NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị khóa XII

Đăng ngày 11/08/2023

Sáng 11/8, BTV Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 –NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vui – chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy, đại diện các phòng, ban, đơn vị, tổ chức đoàn thể thị xã, thành viên, tổ thư ký, cộng tác viên  BCĐ 35 thị xã, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các phường.

Đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã đồng chủ trì.

Một trong những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW đó là  Thị ủy Cửa Lò đã quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả. Công tác theo dõi, phát hiện, xử lý, đấu tranh, ngăn chặn,  phản bác các thông tin sai trái, thù địch, phản động bước đầu đạt kết quả tốt. Thị ủy cũng luôn chú trọng xây dựng, bồi dưỡng lực lượng tuyên truyền bảo đảm về số lượng và chất lượng; chủ động tuyên truyền lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, vừa tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái. Việc phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trên địa bàn thị xã ngày càng nhịp nhàng, hiệu quả. Qua đó góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, là cơ sở để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. ..

Tại hội nghị, ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong thời gian qua, các đại biểu tập trung thảo luận những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị.

Dịp này, BTV Thị ủy Cửa Lò khen thưởng cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong  việc thực hiện Nghị quyết số 35, NQTW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị khóa XII trên địa bàn thị xã.

                                                            Hữu Lương  – Ngọc  Ánh