BTV Thị ủy Cửa Lò nghe và cho ý kiến về 10 nhóm nội dung quan trọng

Đăng ngày 23/09/2021

Sáng ngày 22/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Cửa Lò, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về 10 nhóm nội dung quan trọng. Tham dự với hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tại cuộc họp này, BTV Thị ủy đã nghe và cho ý kiến về các nội dung như: Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT- XH, QP – An 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong 3 tháng còn lại của năm 2021; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn thị xã; Nghe kết quả triển khai thực hiện kế hoạch Khu dân cư kiểu mẫu; Kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đối với Đảng ủy Phường Nghi Thủy; Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thu từ nguồn kinh phí đấu giá sử dụng đất đối với Đảng ủy phường Nghi Hương; Kết quả hoạt động du lịch năm 2021, định hướng nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch thực hiện đề án của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nắm bắt định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Đề án só 06 năm 2018 của Thị ủy về “ Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thị xã Cửa Lò giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo”; Bàn công tác cán bộ, đảng viên và xem xét thi hành kỷ luật đảng viên

Đặc biệt, tại cuộc họp này, Ban Thường vụ Thị ủy đã rất quan tâm đến việc nghe và cho ý kiến về  kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn thị xã. Dự kiến nguồn vốn xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2022 – 2025 là 1.220 tỷ đồng; Nguồn vốn xây dựng kế hoạch chủ yếu sẽ thu từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất 900 tỷ đồng trong vòng 4 năm (2022 – 2025).

Trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, căn cứ thực tế nhu cầu bố trí vốn của các dự án và khả năng cân đối vốn thì, dự kiến trong giai đoạn 2022 đến 2025 sẽ phân bổ kế hoạch đầu tư công là 1.274 tỷ đồng. Nguồn vồn này sẽ được bố trí theo thứ tự ưu tiên, nhất là sẽ thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; Bố trí nguồn các dự án do UBND các phường làm chủ đầu tư; Bố trí nguồn đối ứng cho 4 công trình trọng điểm theo Nghị quyết HĐND tỉnh; Phân bổ vốn cho các dự án đang thi công dở dang và 22 dự án khởi công mới.Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đồng tình cao với kế  hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn thị xã. Đồng thời có một số kiến nghị trong kế hoạch phân bổ nên quan tâm lựa chọn những công trình, dự án thật sự cấp bách, cần thiết…

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại cuộc họp của BTV Thị ủy Cửa Lò

Tại cuộc họp, sau khi nghe các đơn vị dự họp trình bày các nội dung có liên quan; ý kiến phát biểu của các Đ/c trong Ban thường vụ Thị ủy, mà đặc biệt là ý kiến của đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Thị ủy Phạm Thị Hồng Toan đã phát biểu kết luận: cơ bản đồng tình với các báo cáo về những nội dung đã làm được, chưa làm được, phương hướng trong thời gian tới, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các Đ/c trong Ban thường vụ Thị ủy, tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của  Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, giao các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị, các Đ/c trong Ban thường vụ Thị ủy có trách nhiệm tiếp tục thực hiện, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo…để tất cả các nội dung trên sớm được triển khai có hiệu quả, đạt chất lượng cao.


Bí thư Thị ủy Cửa Lò: Phạm Thị Hồng Toan phát biểu kết luận cuộc họp BTV thường kỳ tháng 9/2021

 

Đàm Hiền – Tạ Nhật