BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò cập nhật tình hình dịch trên địa bàn thị xã tính đến 7h ngày 23/9/2021.

Đăng ngày 23/09/2021

Nguồn: BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò