BTV Thị ủy Cửa Lò họp phiên đột xuất tháng 10

Đăng ngày 13/10/2023

Sáng ngày 13/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Ban thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp phiên đột xuất tháng 10 để nghe và cho ý kiến về hướng xử lý đất xen dắm trên địa bàn; Nghe công tác chỉnh trang phía Đông đường Bình Minh và bàn về công tác cán bộ, đảng viên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV thị ủy; Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Chánh văn phòng HĐND – UBND; Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường.

Với mục đích làm căn cứ để thực hiện khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ đất xen dắm do các phường quản lý, tránh tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, tận dụng các hạ tầng có sẵn, UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn, UBND các phường tiến hành rà soát các thửa đất xen dắm, chưa giao, chưa cho thuê trong khu dân cư do UBND các phường quản lý. Theo đó, có 329 thửa được đưa vào rà soát. Việc tổ chức thực hiện, đối với các thửa đất đủ điều kiện quy hoạch thành lô đất độc lập để tiến hành đấu giá thì trình UBND tỉnh ra quyết định cho phép lựa chọn địa điểm quy hoạch chi tiết 1/500; lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi trình HĐND, UBND tỉnh thông qua nghị quyết thu hồi đất thì thực hiện quy trình đấu giá QSD đất. Còn đối với các thửa đất nhỏ hẹp giao cho các hộ liền kề thì sau khi trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất; tiến hành họp hội đồng định giá đất thị xã, công bố công khai các thửa đất nhỏ hẹp; Lấy ý kiến về nhu cầu của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân có nhu cầu xin giao đất nhỏ hẹp liền kề, tổ chức đấu giá QSD đất hạn chế (đối với các thửa đất có từ 2 đơn xin giao đất trở lên).

 

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư thị ủy yêu cầu lập tổ công tác xây dựng tiến độ thực hiện và làm rõ các nội dung: rà soát các căn cứ, xác định rõ thẩm quyền từng cấp, từng loại đất đều phải căn cứ trên quyết định pháp lý nhà nước; Các quy trình thực hiện cần phải có sự phân công, đồng hành từ thị xã xuống các phường, nêu cao trách nhiệm của các phường trong việc thực hiện. Đồng thời nên chọn phường để tập trung đẩy mạnh thực hiện trước; Xác định lộ trình thực hiện, tham khảo, tư vấn chuyên môn…

Đối với nội dung công tác chỉnh trang phía đông đường Bình Minh. Thực hiện quy hoạch 1/500 khu lâm viên phía đông đường Bình Minh hiện nay đang triển khai công tác mời và đấu thầu dự án. Trường hợp nhà đầu tư trúng thầu và triển khai một phần dự án thì tiếp tục giao cho các phường triển khai chỉnh trang phục vụ du lịch. Đối với vấn đề này, Bí thư Thị uỷ yêu cầu thị xã, phường vẫn phải chủ động trong công tác chỉnh trang cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, UBND thị xã cùng các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực thi nhiệm vụ chỉnh trang đô thị của các phường. Đối với đề xuất tu sửa trụ sở UBND phường Thu Thủy, các phòng ban chuyên môn UBND thị xã xem xét các hạng mục cần chỉnh sửa và đưa vào dự án chỉnh trang trong thời gian tới.

                                                        Nguyễn Hương – Duy Quý