Bí thư Thị ủy Phạm Thị Hồng Toan dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khối 4, phường Nghi Hòa

Đăng ngày 15/11/2023

Chiều ngày 15/11, khu dân cư khối 4, phường Nghi Hòa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930- 18/11/2023). Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy cùng tham dự. 

Khu dân cư khối 4 phường Nghi Hòa hiện có 350 hộ, với 1.320 nhân khẩu. Người dân ở đây chủ yếu làm các ngành nghề như Nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp và xuất khẩu lao động. Trong những năm qua, Ban công tác mặt trận tổ dân cư khối 4 tích cực triển khai vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.Theo đó, tổng thu nhập toàn xã hội năm 2023 của khối ước đạt 65 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người ước đạt 4,5 triệu- 5 triệu đồng/người/tháng. Tỷ lệ hộ giàu chiếm 14,2%, hộ khá chiếm 42,8% và khối hiện không có hộ nghèo. Bên cạnh đó, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở khu dân cư khối 4 được quan tâm đúng mức, qua đó, giúp nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người dân. Năm 2023, tỷ lệ gia đình văn hóa của khối đạt 96,2%; trong đó có 11 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Khối tiếp tục giữ vững danh hiệu khối văn hóa. Cùng với đó, công tác giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và quốc phòng-an ninh được chú trọng; các phong trào, hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người gặp hoàn cảnh khó khăn được thực hiện có hiệu quả. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, đồng chí Bí thư Thị ủy Phạm Thị Hồng Toan ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tổ dân cư khối 4 đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Nhằm để phát huy và khơi dậy truyền thống đoàn kết của dân tộc, trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị ban công tác mặt trận và bà con nhân dân khu dân cư khối 4 tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, từ cộng đồng dân cư; thường xuyên tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình, mỗi người dân tự giác chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận và các tổ chức thành viên phát động. Đặc biệt là tập trung thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh và phong trào xây dựng gia đình văn hóa, các hoạt động an sinh xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và có thêm nhiều đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển khu dân cư văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, lãnh đạo thị xã đã tặng khối 01 bộ loa máy và 04 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của khối; UBMTTQVN thị xã và UBND phường Nghi Hòa tặng 04 suất quà, khối có 07 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. UBND phường khen thưởng 11 hộ gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu 3 năm giai đoạn 2020-2023.

          Phan Thành Tạ Nhật