Ông Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư khối 3 phường Nghi Thu

Đăng ngày 15/11/2023

Chiều ngày 15/11, khu dân cư khối 3 phường Nghi Thu hân hoan tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự lễ có các ông, bà: Lê Thanh Long  – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn  Quang Tiêu -Ủy viên BTV Thị ủy-Phó Chủ tịch UBND thị xã, đại diện UBMTTQ VN thị xã Cửa Lò, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể phường, đại diện các khối dân cư và cán bộ, nhân dân khối 3 Nghi Thu.

Niềm vui của cán bộ và nhân dân khối 3 phường Nghi Thu như được nhân lên bởi trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 khối đã cắt băng khánh thành cổng chào mới khang trang.  Đây là kết quả của việc huy động nội lực hơn 110 triệu đồng để xây dựng cổng làng và một số tuyến đường nội khối trong năm 2023.

Mặc dầu gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm 2023, cán bộ, nhân dân khối 3 phường Nghi Thu đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng thu nhập toàn khối ước đạt 88 tỷ đồng, bình quân thu nhập đạt 79 triệu đồng/người/năm. Trong số 379 hộ toàn khối thì hộ giàu chiếm 15%, hộ khá chiếm 46%, hộ cận nghèo chỉ còn 0,05%. Khối có 93,6% hộ đạt danh hiệu  gia đình văn hóa, trong đó có 10 hộ văn hóa xuất sắc. Các phong trào văn hóa, thể thao phát triển mạnh, công tác an sinh xã hội được chăm lo, nhất là các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. An ninh trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo. Trong năm, các phong trào thi đua như xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh, ngày Chủ nhật xanh được đẩy mạnh…đã góp giúp khối 3 hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra.

Không chỉ đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong năm 203 mà thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để bà con nêu lên những tâm tư, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua trong năm 2024.

Tại ngày hội này, đại diện lãnh đạo thị xã đã chúc mừng, tặng quà cho khu dân cư và 5 hộ khó khăn; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để cán bộ và nhân dân khối 3 thực hiện trong năm năm 2024.

 Dịp này, 10 hộ gia đình văn hóa xuất sắc của khối cũng được khen thưởng.

                                                 Hữu Lương – Ngọc Ánh