Bí thư thị ủy Cửa Lò làm việc với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã

Đăng ngày 28/09/2021

Đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và nâng cao năng lực công tác cho cán bộ nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy Cửa Lò tại buổi làm việc với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã chiều 28/9/2021. Dự buổi làm việc còn có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy – Giám đốc Trung tâm chính trị Cửa Lò; Hoàng Văn Phúc – Phó chủ tịch UBND thị xã, đại diện Văn phòng Thị ủy; Lãnh đạo các phòng: Tài chính kế hoạch, Văn hóa thông tin, Giáo dục đào tạo thị xã và Thị đoàn Cửa Lò.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Hồng Hải – Bí thư Chi Bộ – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã đã báo cáo với đồng chí Bí thư Thị ủy và đoàn lãnh đạo thị xã về những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong thời gian qua. Đồng thời, kiến nghị thị xã quan tâm hỗ trợ một số nội dung như  xây dựng trụ sở mới, mua sắm trang thiết bị sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình, nâng cấp trang Webside Cualo.vn, số hóa hệ hệ thống truyền thanh cơ sở, thanh toán nhuận bút tin bài, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các hội thi, hội diễn, đề nghị thị xã bổ sung thêm cán bộ biên chế cho đơn vị.

Tiếp đó, đại diện các phòng, ban cơ quan Thị ủy, UBND thị xã và Thị đoàn Cửa lò đã có một số ý kiến nhằm giúp Trung tâm hoạt động ngày một hiệu quả hơn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí  Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy Cửa Lò ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Về các kiến nghị của Trung tâm, đồng chí Bí Thư Thị ủy cơ bản đồng tình. Song những vấn đề liên quan đến đầu tư và tài chính thì Trung tâm phải xây dựng dự toán, đề án và kế hoạch cụ thể, chi tiết để trình Ban thường vụ thị ủy phê duyệt. Đa dạng hóa hình thức và tích cực đổi mới nội dung công tác tuyên truyền cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nhất là các hoạt động để phục vụ du lịch. Mở rộng kết nối và phát triển thêm các kênh tuyên truyền. Kiện toàn lại hoạt động của tổ tư vấn du lịch. Trong đó, ngoài xây dựng những tư vấn viên chuyên nghiệp, cần hướng đến việc bồi dưỡng, xây dựng mỗi người dân Cửa Lò là một hướng dẫn viên du lịch. Kiện toàn vị trí việc làm, bố trí các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên để đáp ứng các nhiệm vụ được giao.  Đồng chí Bí Thư Thị ủy cũng giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phòng Văn hóa thông tin và các phòng Ban liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ Trung tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ truyền thông và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao.

                                                   Hữu Lương – Ngọc Ánh