Cửa Lò: Triển khai phát thẻ đoàn viên Công đoàn

Đăng ngày 28/09/2021

Thực hiện Hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị viên chức, Người Lao động năm học 2021-2022 và Kế hoạch phát thẻ đoàn viên Công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò đã triển khai và  hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổ chức Lễ phát thẻ đoàn viên đồng thời tập trung chỉ đạo hội nghị Viên chức, Người lao động năm học 2021 – 2022 đảm bảo trang nghiêm, ý nghĩa, kịp thời, linh hoạt trong tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát trên địa bàn.

Việc đổi thẻ đoàn viên có ý nghĩa quan trọng. Không chỉ nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đoàn viên; nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn, tăng cường công tác quản lý đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên của công đoàn các cấp. mà còn thông qua đó xác định chính xác số lượng đoàn viên, trên cơ sở đó sẽ có các chính sách ưu đãi, chăm lo cho đoàn viên công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thanh  – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò yêu cầu:  phát thẻ đoàn viên công đoàn hoàn thành trước 20 tháng 10 năm 2021; 100% CĐCS trường học trên địa bàn thị xã tổ chức hội nghị dân chủ đầu năm, phấn đấu đến hết ngày 11/10/2021 sẽ hoàn thành

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động Thị xã hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trường học phối hợp với chuyên môn chuẩn bị các nội dung cụ thể, tiến hành hội nghị các tổ, bộ phận, tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện, đảm bảo kế hoạch đề ra với phương châm chất lượng, hiệu quả, dân chủ, thiết thực và đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19.

Hội nghị viên chức, người lao động trường THCS Nghi Hương

Đồng chí Nguyễn Hữu Thanh nhấn mạnh: Hội nghị dân chủ cơ sở không chỉ là diễn đàn dân chủ để trao đổi, thống nhất những chủ trương, định hướng, chiến lược, phát triển và chương trình hành động trong 1 năm học, mà còn là cơ hội để mỗi người lao động đóng góp trí tuệ, thể hiện trách nhiệm cá nhân trước sứ mệnh của nhà trường.

Bùi Thị Thắm- Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò