Bệnh viện dã chiến số 5 đặt tại thị xã Cửa Lò đi vào hoạt động.

Đăng ngày 31/08/2021