Bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đăng ngày 19/07/2019

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết đầy trách nhiệm, sáng ngày 19/7, kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã Cửa Lò khóa V, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tiến hành bế mạc kỳ họp.

bm

bm1

bm2

bm3

bm4

bm5

bm6

bm7

Tại kỳ họp này, đã có 32 ý kiến đưa ra thảo luận tại tổ và các phiên toàn thể phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đại biểu và cử tri.Cơ bản các ý kiến nhất trí cao trong báo cáo tình hình thực hiện nhiêm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong những tháng còn lại, đặc biệt là 4 tờ trình và Nghị quyết.Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, kỳ họp cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với ngành Điện lực thị xã và Công ty cổ phần nước sạch Thị xã về những tồn tại, hạn chế trong vận hành hệ thống điện và nước sạch mà cử tri thường xuyên phản ánh qua các kỳ tiếp xúc cử tri.

bm8

bm9

bm10

Kỳ họp đã nhất trí thông qua 4 tờ trình, Nghị quyết, trong đó có các Nghị quyết quan trọng như: Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách Thị xã năm 2019….

Đàm Hiền – Duy Quý