Bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND Thị xã khóa VI nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng ngày 11/07/2023

 Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 10 HĐND Thị xã khóa VI nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp vào sáng ngày 11/7.

Tại buổi làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 10 HĐND Thị xã khóa VI nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã được tiến hành với các nội dung: là nghe thảo luận tại các tổ HĐND Thị xã và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về nhiều nhóm vấn đề quy hoạch, đô thị, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vệ sinh môi trường. Kỳ họp cũng đã tiến hành Thảo luận, thông qua các tờ trình Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Bằng tinh thần thẳng thắn, dân chủ cởi mở, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã được thực hiện đảm bảo yêu cầu cũng như kế hoạch của Ban tổ chức kỳ họp. Cũng trong ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 10 đã tiến hành biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết quan trọng của Thị xã trong năm 2022 với 100% đại biểu nhất trí cao.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả, với tinh thần dân chủ, thắng thắn, Kỳ họp thứ 10 HĐND Thị xã Cửa Lò khóa VI nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến hành bế mạc. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thanh Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã đề nghị các Ban của HĐND Thị xã, UBND Thị xã, các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND Thị xã cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực trong năm 2023, trong đó cần xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND Thị xã. Đối với HĐND Thị xã sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Thị xã./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý