BCH Đảng bộ thị xã Cửa Lò nghe và cho ý kiến về nhiệm vụ kinh tế, xã hội..

Đăng ngày 08/07/2022

Sáng 8/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Cửa Lò tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT- XH, QP- AN, công tác xây dựng Đảng và một số đề án trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Khánh – Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành  Đảng bộ thị xã và đại diện một số phòng, ban cơ quan Thị ủy, UBND Thị xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 mặc dầu còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng cả hệ thống chính trị từ thị xã tới cơ sở đã đồng lòng kiểm soát tốt dịch bệnh Covid 19 và mở cửa du lịch sớm; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất ước đạt 5707 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Thị xã đã đón và phục vụ 1,26 triệu lượt khách đạt 81,3% kế hoạch, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 1280 tỷ đồng, bằng 84,1% kế hoạch cả năm. Văn hóa thông tin có nhiều đổi mới, An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng, nhất là công tác chính trị, tư tưởng và công tác tổ chức cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội ngày một đem lại hiệu quả cao.

Sau khi nghe các báo cáo và đề án, các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã và đại diện 1 số phòng, ban thảo luận, đồng chí Bí thư Thị ủy đánh giá cao những kết quả đạt được; đồng thời đề nghị trong thời gian tới thị xã tiếp tục công tác phòng, chống dịch, không được lơ là, chủ quan. Về phát triển du lịch tập trung khắc phục các hạn chế, tồn tại thời gian qua và tập trung nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng trên địa bàn. Thị xã phải nhanh chóng xây dựng phương án, kế hoạch giải tỏa nhà hàng ở phía Đông và chuẩn bị hạ tầng để chuyển về phía Tây đường Bình Minh. Trong đó các nhà hàng mới phải đảm bảo các tiêu chí quy định mới được được hoạt động. Tập trung đầu tư các điểm đến và tiếp tục thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; Chuẩn bị tốt công tác diễn tập năm 2022, đảm bảo quốc phòng, an ninh nhất là an toàn cho du khách; tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm và bình ổn giá. Về công tác xây dựng Đảng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát công tác tổ chức cán bộ, đề cao tính nêu gương nhất là người đứng đầu; quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên.

Tiếp đó, hội nghị còn tiến hành nghe và cho ý kiến về kết quả triển khai thực hiện đề án thu gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 – 2025; nghe và cho ý kiến về kết quả tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và đánh giá kết quả 5 năm thực hiện đề án số 04, ngày 31/3/2017 của Thị ủy Cửa Lò về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chi đoàn khối dân cư trên địa bàn thị xã Cửa Lò giai đoạn 2017 2020 và những năm tiếp theo.

                                                            Hữu Lương – Ngọc Ánh