Báo Nghệ An làm việc với Thị xã Cửa Lò về công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch năm 2019

Đăng ngày 16/02/2019

Chiều ngày 15/02/2019, lãnh đạo báo Nghệ An đã có buổi làm việc với Thị ủy Cửa Lò về phát hành, sử dụng báo Nghệ An cũng như định hướng tuyên truyền cho du lịch Của Lò trong năm 2019.

b

Trong  năm 2018, thị xã Cửa Lò và báo Nghệ An đã có sự phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, phản ánh tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thị xã, đặc biệt là quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò trên các ấn phẩm của báo Nghệ An. Các hình thức thể hiện phong phú, đa dạng như video clip, chùm ảnh, bài viết, emagazin, info..trên các ấn phẩm. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số mặt còn hạn chế như: Báo Nghệ An còn hạn chế trong việc hỗ trợ thị xã vận hành trang web cualo.vn; Một số đơn vị trên địa bàn thị xã chưa thực hiện tốt Chỉ thị 11 về đặt mua các ấn phẩm báo Đảng..

b2

b6

b4

b1

b7

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Nam Đình- Tỉnh ủy viên- Bí thư Thị ủy Cửa Lò khẳng định vai trò quan trọng của báo Nghệ an trong tiến trình phát triển của Thị xã; Đồng thời, mong muốn trong năm 2019 Báo Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng thị xã thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của thị xã Cửa Lò; Đặc biệt là tuyên truyền về các hoạt dộng chính trị, kinh tế, VH-XH, QP-AN liên quan đến Thị xã;  Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm thành lập Cửa Lò; Đổi mới phương thức quảng bá cho du lịch Cửa Lò, giúp Cửa Lò quản lý có hiệu quả trang website Cualo.vn …

                                                       Phan Thành – Ngọc Ánh