Ban thường vụ Thị ủy họp phiên thường kỳ tháng 5

Đăng ngày 19/05/2021

Chiều ngày 19/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 để nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã và một số nội dung quan trọng khác. Cùng tham dự có đại diện Ủy ban kiểm tra, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đánh giá thời gian vừa qua về công tác chỉ đạo triển khai công tác bầu cử tại Cửa Lò đã diễn ra kịp thời, đúng luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các tổ bầu cử ở cơ sở, sau khi nghe báo cáo và thảo luận, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu ủy ban bầu cử thị xã tiếp tục rà soát danh sách cử tri để điều chỉnh, tránh sai sót; Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan tại các điểm tổ chức bầu cử cũng như tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu dân cử, thể thức bầu cử…; Tăng cường thêm lực lượng đảm bảo an ninh trật cũng như triển khai kịch bản phòng chống Covid – 19 trong quá trình bầu cử; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quá trình bầu cử diễn ra thuận lợi và an toàn nhất.

Cũng tại phiên họp này, Ban thường vụ Thị ủy cũng đã thông qua tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; Tiếp tục thực hiện đề án xây dựng và phát triển đời sống văn hóa giai đoạn 2021 – 2025, nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào văn hóa, đẩy mạnh xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tập trung huy động các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa và các hoạt động cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Ban thường vụ Thị ủy cũng thông qua việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư; Bàn về công tác cán bộ, đảng viên.

                                                        Nguyễn Hương – Tạ Nhật