Ban Thường vụ Thị uỷ Cửa Lò họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2023.

Đăng ngày 20/12/2023

Sáng ngày 20/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Ban Thường vụ Thị uỷ Cửa Lò tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy; Trần Văn Hồng  – Phó phòng tổ chức  Đảng, đảng viên cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND, trưởng các phòng, ban thị xã, đại diện trường Cao đẳng du lịch thương mại Nghệ An và Bí thư, Chủ tịch UBND 7 phường.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về tiến độ các dự án trọng điểm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiến độ các dự án được thuê đất trên địa bàn thị xã Cửa Lò; Nghe lại Kế hoạch chỉnh trang đô thị và quản lý khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh phục vụ du lịch năm 2024; kết quả triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 226, ngày 14/11/2022 tại buổi làm việc của Thường trực Thị ủy với Trường Cao đẳng du lịch thương mại Nghệ An.

Theo báo cáo của Phòng quản lý đô thị, trên địa bàn thị xã có 11 dự án đã được UBND tỉnh kiểm tra, cho gia hạn tiến độ và đang trong thời gian gia hạn. Song chỉ có 4 dự án xây dựng thêm một số hạng mục còn 7 dự án chưa xây dựng thêm sau khi được gia hạn. 3 dự án hết thời gian gia hạn tiến độ, 12 dự án đã được UBND tỉnh kiểm tra nhưng chưa ban hành kết luận kiểm tra và 5 dự án chưa được kiểm tra. Trước tình hình đó, UBND thị xã tiếp tục có văn bản đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện dự án đúng tiến độ. Thường xuyên kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh và các sở ban ngành có biện pháp xử lý.

Về công tác chỉnh trang đô thị phục vụ du lịch, thị xã đã yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường rút kinh nghiệm những tồn tại trong năm 2023 để xây dựng phương án, xử lý, khắc phục tồn tại cho năm 2024 nhằm đảm bảo trật tự du lịch, vệ sinh môi trường để Cửa Lò thực sụ là điểm đến hấp dẫn du khách.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đồng chí Bí thị ủy nhấn mạnh, ngoài tiếp tục hỗ trợ các đơn vị thi công triển khai dự án đúng tiến độ; đối với những dự án treo, dự án quá tiến độ gia hạn kiên quyết đề xuất UBND tỉnh thu hồi. Đồng thời đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, rà soát các khu đất còn lại để thu hút đầu tư, trong đó chú ý đảm bảo an sinh xã hội.

Về công tác chỉnh trang đô thị, các công trình, hạng mục, phần việc phải hoàn thành trước ngày 30/3/2024 để phục vụ tốt nhất mùa du lịch mới. Trong đó, các phòng, ban, UBND các phường tăng cường kiểm tra, giám sát và chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác thu gom, xử lý rác thải khu vực bãi tắm; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn.

Đối với công tác đào tạo nghề, Bí thư Thị ủy đề nghị các phòng ban liên quan, UBND các phường rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nghề cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành du lịch. Đồng thời đề nghị trường Cao đẳng du lịch thương mại Nghệ An tiếp tục hỗ trợ thị xã về đào tạo nghề nhằm góp phần nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ của thị xã.

Tiếp đó, các đồng chí trong BTV Thị ủy nghe và cho ý kiến về công tác của các Đoàn chỉ đạo cơ sở, công tác Nội chính năm 2023, chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và bàn công tác cán bộ, đảng viên.

                                                     Hữu Lương – Ngọc Ánh