Bản sắc văn hóa Cửa Lò qua các di tích lịch sử

Đăng ngày 21/01/2020

Biển khơi bao đời mênh mông như lòng mẹ, nuôi sống con người, hình thành nên các làng chài bên bờ biển. Từ trong quá trình lao động sản xuất những nét văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển dần được hình thành, góp phần đa dạng và phong phú hơn bản sắc văn hóa đậm đà của vùng đất Cửa Lò địa linh nhân kiệt. Phong tục tập quán của người dân Cửa Lò gắn với truyền thống làng biển, ngư nghiệp. Qua nhiều thế hệ, những phong tục tập quán của con người Cửa Lò được tiếp nối, lưu truyền, phát triển mang nhiều màu sắc mới những vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi của nó.