Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội Cửa Lò đánh giá kết quả hoạt động quý I /2024

Đăng ngày 08/04/2024

Chiều ngày 8/4, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã.Trong quý I, Ban đại diện NHCSXH thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các phòng, ban, các tổ chức chính trị, xã hội chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định, hiệu quả và đạt được nhiều hiệu quả quan trọng, toàn diện trên các mặt hoạt động. Trong quý, đã huy động nguồn vốn tại địa phương ủy thác sang NHCS cho vay trong 03 tháng đầu năm với số tiền 720 triệu đồng, hoàn thành 102,86% kế hoạch năm. Nâng số tiền ủy thác từ Ngân sách thị xã qua NHCSXH cho vay đến ngày 31/3 là 2.459 triệu đồng. Doanh số cho vay đạt 24 tỷ đồng với 435 lượt hộ được vay vốn. Từ nguồn vốn tín dụng NHCS đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của các hộ nghèo, giải quyết việc làm để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Doanh số thu nợ trong 03 tháng đạt 18,5 tỷ đồng. Đã phân bổ nguồn vốn uỷ thác cho 04 tổ chức chính trị – xã hội với tổng số tiền 257.041 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong quý I, như: Một số món nợ quá hạn dài ngày, lãi tồn đọng chưa xử lý; thiếu chặt chẽ trong bình xét vay vốn, lưu giữ thiếu hồ sơ pháp lý… Đây cũng là nội dung được các thành viên trong Ban đại diện đưa ra bàn, thảo luận và tìm các giải pháp cho quý tiếp theo.

Kết luận tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các thành viên Ban đại diện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi; làm tốt dự báo, thông báo nợ đến hạn kịp thời đến khách hàng và các cấp Hội uỷ thác nhăm nâng cao hiệu quả công tác thu hồi; các địa phương phải vào cuộc để có giải pháp xử lý nợ, hoàn thành nhiệm vụ thu hồi nợ; tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động của tổ…

Đàm Hiền – Duy Quý