Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò: Phát động phong trào thi đua cao điểm “70 ngày hành động kiểu mẫu”

Đăng ngày 08/07/2015

thidoi

thidoi1

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò đã nêu rõ ý nghĩa, mục đích của phong trào thi đua lần này; Đồng thời yêu cầu lực lượng vũ trang thị xã, dân quân tự vệ các phường, cơ quan trên địa bàn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để gắn các nội dung , mục tiêu, chỉ tiêu của từng đợt thi đua với các cuộc vận động. Trong đó tiêu biểu như cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đồng thời, tích cực rèn luyện tính tiền phong gương mẫu gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 của đảng. Nâng cao ý thức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ , nền nếp trực ban, trực chiến, trực sẵn sang chiến đấu. Đặc biệt, trong đợt thi đua cao điểm “70 ngày hành động mẫu mực”, thời gian từ 30/6 đến 7/9/2015 tập trung vào chỉ tiêu 1 chuyên cần, 3 mẫu mực đó là chuyên cần huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; Còn 3 mẫu mực đó là mẫu mực rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; Phấn đấu xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

thidoi2

Tại buổi lễ, lãnh đạo BCH quân sự thị xã và đại diện các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ đã ký cam kết thực hiện phong trào thi đua  “70 ngày hành động mẫu mực” năm 2015/.

                                                                        Hữu Lương