Ban chỉ đạo PCLB – TKCN Tỉnh kiểm tra tại Thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 01/07/2014

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB – TKCN Thị xã Cửa Lò, đến nay Thị xã đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ khâu củng cố kiện toàn lại Ban chỉ huy PCLB – TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban chỉ huy PCLB – TKCN Thị xã đã giao cho các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng phương án PCLB – TKCN theo phương châm 4 tại chỗ và đã được triển khai kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhấp thiệt hại khi có lụt bão xảy ra. Tuy nhiên, công tác PCLB – TKCN trên địa bàn Cửa Lò vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án như Đại lộ Vinh – Cửa Lò, kè chống sạt lở khu tái định cư kết hợp bến cá nhân dân phường Nghi Tân để tránh ngập lụt khi có mưa lớn. Tiến độ thi công dự án khu neo đậu tránh trú bão tại khu vực Cửa Lò để tàu thuyền có nơi trú ẩn, đặc biệt là tàu xa bờ. Đây cũng chính là những kiến nghị đề xuất của UBND Thị xã Cửa Lò lên các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Sau khi đi kiểm tra thực địa, thay mặt đoàn kiểm tra, đ/c Nguyễn Đình Lợi đã  ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Ban chỉ huy PCLB Thị xã Cửa Lò trong công tác PCLB – TKCN thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng đề xuất những giải pháp để khắc phục những khó khăn hiện tại của Thị xã Cửa Lò.

Mỹ Hạnh-Tạ Nhật