Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Cửa Lò giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ năm 2024

Đăng ngày 25/04/2024

Chiều ngày 25/4,  Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ năm 2024 cho phường Nghi Hải và Nghi Hòa. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thị xã chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Cửa Lò cùng đại diện các phòng ban, đơn vị, địa phương liên quan.


Năm 2023, nhờ chủ động tham mưu ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo và phân công rõ nhiệm vụ cho các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp thị xã cũng như các đơn vị tham gia diễn tập nên công tác diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ của thị xã Cửa Lò đã thu được kết quả tốt. Công tác chỉ đạo, bồi dưỡng nội dung và thời gian diễn tập được chú trọng, công tác chuẩn bị cho các đơn vị diễn tập được triển khai sớm. Tổ đạo diễn theo chức năng nhiệm vụ đã chủ động khảo sát địa bàn xây dựng tình huống, phương án thực binh, chuẩn bị nội dung, hướng dẫn, thông qua chặt chẽ, chu đáo.

Sau khi đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong năm 2023, Hội nghị đã thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ diễn tập năm 2024, trong đó chú trọng công tác xây dựng kịch bản, tình huống và nội dung diễn tập thực binh; quán triệt đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ đạo diễn thị xã đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn…

Diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện cao nhất tại mỗi địa phương. Hơn nữa, diễn tập không chỉ căn cứ vào hiện tại, mà còn phải dự báo được sự phát triển của tình hình để đảm bảo phù hợp với yêu cầu bảo vệ địa phương cả về trước mắt và lâu dài. Do đó, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thị xã đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo, nhất là Ban chỉ huy quân sự thị xã, Công an Cửa Lò, Đảng ủy, UBND 2 phường Nghi Hải và Nghi Hòa chủ động xây dựng, triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ để tổ chức diễn tập sát thực tế, hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật. Đặc biệt, xác định rõ diễn tập là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024 nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của chính quyền phường, công tác tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể liên quan, trong xây dựng và hoạt động chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của lực lượng vũ trang cũng như công tác tham mưu xử lý tình huống trong khu vực phòng thủ vừa góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

                                                                Hữu Lương – Ngọc Ánh