Ban chỉ đạo 24 thị xã tổng kết việc thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 08/07/2019

Sáng ngày 8/7, Ban chỉ đạo 24 thị xã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế. Đ/c Nguyễn Anh Tự – Trưởng ban chính sách BCH quân sự tỉnh; Thành viên BCĐ 24, tổ tư vấn thị xã; Chủ tịch hội đồng xét duyệt và Chỉ huy trưởng BCH quân sự 7 phường cùng dự.

ht

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ huy quân sự thị xã đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chuẩn bị nội dung tham mưu UBND thị xã; kiện toàn hội đồng chính sách và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tăng cường củng cố đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai ở các phường. Chọn phường Nghi Thủy làm điểm chỉ đạo việc triển khai thực hiện để nhân rộng toàn thị xã.

ht3

ht2

ht4

Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan chức năng các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Kết quả thực hiện là đã có 1613 đối tượng đã có quyết định hưởng trợ cấp trên tổng số 2590 đối tượng được khảo sát. Tổng số kinh phí đã chi trả gần 3.700.000.000 đồng. Số đối tượng được cấp BHYT là 270; số từ trần đã được giải quyết mai táng phí là 18.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, nêu những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện và nêu phương hướng, giải pháp trong thời gian tới.

ht5

Dịp này, Ban chỉ đạo 24 thị xã đã khen thưởng cho 02 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện QĐ số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Nguyễn Hương – Ngọc Ánh