Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Cửa Lò cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Đăng ngày 21/12/2021

Sáng 21/12/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Cửa Lò tổ chức phiên họp đột xuất để nghe và cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ,  Ban chấp hành Đảng bộ thị xã.

 Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất của thị xã Cửa Lò đến năm 2030 do đồng chí Võ Văn Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã trình bày tại hội nghị nêu rõ, phương án quy hoạch sử dụng đất của thị xã được xây dựng dựa trên cơ sở kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2025 và tầm nhìn 2030, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Quy hoạch đã tổng hợp, cập nhật được tất cả các nghiên cứu, dự án và đinh hướng phát triển của các cấp ngành trung ương, tỉnh có trên địa bàn trên cơ sở cân đối, hài hòa giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai. Đồng thời đảm bảo quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đất phát triển đô thị và khu dân cư được cân nhắc cho từng vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu đô thị. Đất dành cho công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại được tính theo phương án có tính khả thi cao nhất. Còn các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại đất từ giao thông, thủy lợi đến quốc phòng an ninh, đất nghĩa trang…
Được biết, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước của thị xã giai đoạn 2016 – 2020 với đất nông nghiệp đạt tỷ lệ 139,38%, đất phi nông nghiệp đạt 92,34% và đất chưa sử dụng đạt chỉ tiêu quy hoạch đề ra.
Theo quy hoạch đến năm 2030, thị xã sẽ triển khai 151 công trình, dự án liên quan đến việc thu hồi đất. Do đó các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã thảo luận kỹ quy hoạch sử dụng đất  từng địa phương, khu vực, công trình, dự án trên địa bàn thị xã Cửa Lò.
Tại hội nghị tổ soạn thảo cũng đã giải trình một số nội dung của Quy hoạch.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Cửa Lò nhất trí với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị tổ soạn thảo của UBND thị xã bổ sung, điều chỉnh các kiến nghị, đề xuất của các ngành, địa phương cho Quy hoạch hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.  Đồng thời yêu cầu UBND thị xã, UBND các phường rà soát quỹ đất hiện có, nhất là đất xen dắm và xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng sao cho hiệu quả, đúng luật định.
Hữu Lương – Duy Quý