An toàn thực phẩm cho các bữa ăn bán trú của trường học ở Cửa Lò(Phát sóng NTV: 06/01/2020)

Đăng ngày 07/01/2020

Những năm qua, cùng với chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, ngành GD và ĐT Thị xã Cửa Lò đặc biệt quan tâm đến chất lượng tại các bếp ăn bán trú. Trong nhiều trường đã có những cách làm phù hợp, hiệu quả góp phần giúp học sinh có sức khỏe tốt để học tập, vui chơi và được phụ huynh ghi nhận, đánh giá cao.