An ninh xã hội

Đăng ngày 26/03/2014

Thị xã Cửa Lò có một địa hình đa dạng bao gồm vùng biển, hải đảo, hải cảng, khu du lịch tập trung khách trong và ngoài nước, nên Cửa Lò vừa là địa bàn kinh tế vừa là địa bàn có tầm quan trọng về quốc phòng an ninh.   

b-Cs-chong-bao-dong-dtap

 

bCS-co-dong-trong-Le-hoi

Từ định hướng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế- xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Do vậy ngay sau khi thành lập TX Cửa Lò đã khẩn trương bổ sung, kiện toàn lực lượng quốc phòng- an ninh.  Trong những năm qua, phong trào quần chúng bải vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn Cửa Lò phát triển tốt cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng bảo đảm sự ổn định quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.     

b-CS113-tuan-tra

Dù là trung tâm du lịch lớn, nhưng Cửa Lò được xem là địa bàn sạch về mại dâm và ma túy. Nhờ làm tốt công tác quản lý nên vấn đề an ninh và an toàn giao thông luôn được đảm bảo.          

Xác định đúng tầm quan trọng của công tác quốc phòng an ninh ở một địa bàn nhạy cảm. TX Cửa Lò đã nỗ lực để tạo nên sức mạnh tổng hợp từ sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các lực lượng quân sự, công an, nội chính; Việc xây dựng thành công thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Bởi vậy trong hơn 16 năm qua, vấn đề quốc phòng an ninh của Cửa Lò luôn được giữ vững. Quân và dân Cửa Lò đã nỗ lực gìn giữ một môi trường an toàn, lành mạnh để khách du lịch đến Cửa Lò thật yên tâm, thoải mái và tìm về vùng biển hấp dẫn này ngày càng đông.       

b-CSGTduongthuy

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn  xã hội được đảm bảo tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tập trung xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo các vấn đề xã hội, đã tạo cho Cửa Lò luôn có được môi trường phát triển ổn định và lành mạnh. Mức sống không ngừng được cải thiện, nâng cao, đời sống hưởng thụ các giá trị văn hóa, xã hội của người dân cũng ngày càng được đảm bảo.