Đảng bộ Thị xã Cửa Lò: Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng

Đăng ngày 28/03/2014

 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của Đảng ta trong suốt 82 năm qua. Riêng Cửa Lò, mặc dầu chịu tác động lớn từ tình hình chính trị của thế giới, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, giả cá lạm phát nhưng trong năm 2011, Đảng bộ Thị xã Cửa Lò đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ và nhân dân Thị xã dành được nhiều kết quả quan trọng. Đó là kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, đạt 18 %; Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 1,6 ngàn tỷ đồng, tăng 19 % so với năm 2010. Riêng mảng du lịch đã đón trên 2 triệu lượt khách, đạt doanh thu 920 tỷ đồng, tăng gần 30 % so với năm 2010; Công tác QPAN, xây dựng Đảng…tiếp tục được ổn định, giữ vững và phát triển mạnh mẽ. Để có được kết quả nói trên, phần lớn các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ TX Cửa Lò đã thực sự đi tiên phong, đầu tàu, gương mẫu, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dân cán bộ và nhân dân vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Phát huy những kết quả đạt được, tại buổi gặp mặt đầu xuân này, các đại biểu đã thống nhất tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thị xã Cửa Lò trong năm 2012 và những năm tiếp theo./.

Theo: Mỹ Hạnh