Phóng sự: Cửa Lò cần sử dụng nguồn nước máy thay cho nước ngầm

Đăng ngày 17/08/2022

Có một bất cập hiện nay đang diễn là trong khi nhiều vùng đang thiếu nước sạch trầm trọng để sử dụng trong mùa nắng thì ở khu vực TX Cửa Lò và vùng phụ cận, mặc dầu nguồn nước máy được cung cấp rất dồi dào nhưng nhiều người dân, đặc biệt là nhiều cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch vẫn chưa mấy mặn mà sử dụng vì họ đang tận dụng sử dụng nguồn nước ngầm miễn phí. Tuy nhiên, về lâu dài thì việc sử dụng nguồn nước ngầm, nhất là trong việc kinh doanh du lịch là không đảm bảo với các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.