71% gia đình hội viên CCB Nghi Thủy khá và giàu

Đăng ngày 26/04/2016

Trong những năm qua, Hội CCB Phường Nghi Thủy đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với các phong trào, những việc làm cụ thể như giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng tổ chức vững mạnh.

Cuuchienbinh

Toàn cảnh hội nghị

 

Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hội viên CCB gương mẫu luôn đạt cao, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên rõ rệt. 71% gia đình hội viên CCB Nghi Thủy khá và giàu, trong đó có 108 hộ thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,4%. Từ 2011 đến 2015, Hội CCB phường liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cuuchienbinh2

Trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát huy những kết quả đạt,  Hội CCB Nghi Thủy đã đề ra kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 03 của Bộ chính trị trong thời gian tới. Trọng tâm là tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng hội vững mạnh.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh Phường Nghi Thủy đã trao thưởng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 5 năm thực hiện phong trào CCB thi đua giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo.

 

Hữu Lương – Duy Quý