50 người tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác ATTP

Đăng ngày 08/10/2019

Sáng ngày 8/10, tại Thị xã Cửa Lò, Chi cục ATTP Tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND Thị xã Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác ATTP  trên địa bàn Thị xã.

at

at1

at2

Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là các thành viên BCĐ liên ngành ATTP Thị xã, lãnh đạo, cán bộ y tế khoa ATTP Trung tâm y tế, thành viên BCĐ liên ngành 7 phường, cán bộ phụ trách chương trình ATTP Trạm y tế. Trong thời gian 1 buổi, các học viên được cán bộ Chi cục ATTP Tỉnh Nghệ An thông qua các nội dung như: Nghị định 15/2018/NĐ – CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ATTP; Quyết định số 45/2018/QĐ – UBND ngày 18/10/2018 của UBND Tỉnh Nghệ An quy định phân công phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Triển khai Nghị định 115/ NĐ – CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP…

at4

Đây là những nội dung quan trọng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác an toàn thực phẩm tại các địa phương nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về ATTP, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh