30 đại biểu HĐND thị xã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao từ 70-97%

Đăng ngày 25/05/2016

dao ngu 4

Theo kết quả thống kê, đánh giá của UB bầu cử thị xã Cửa Lò thì cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và bầu đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thị xã đã thành công tốt đẹp. Điều này thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nên cuộc bầu cử được tiến hành đồng bộ, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; Bầu được đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý; trong đó, lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm.

Riêng số đại biểu HĐND thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu là 30 đại biểu và đã có 30 người trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cho các đại biểu rất cao. Tiêu biểu như đ/c Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã đạt 97%,  Đ/c Nguyễn Nam Đình Tỉnh ủy viên – Bí thư thị ủy đạt 96,9%…..và người trúng cử có tỷ lệ số phiếu đạt thấp nhất cũng hơn 70%.

Còn số đại biểu HĐND phường trên địa bàn Cửa Lò, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu là 176 đại biểu thì số người trúng cử là 176 người cũng với tỷ lệ phiếu bầu đạt rất cao.

                                                                        Hữu Lương