24h qua, Cửa lò không ghi nhận ca nhiễm mới.

Đăng ngày 14/10/2021

Nguồn BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa lò.