216 hộ dân ở Cửa Lò có nguy cơ ảnh hưởng của nước dâng

Đăng ngày 05/08/2014

Thực hiện kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2014, Ban chỉ huy PCLB& tìm kiếm cứu nạn TX đã chỉ đạo các đơn vị, UBND các phường tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá các công trình PCLB và các phương án di dời dân khi có thiên tai xẩy ra.

Qua kiểm tra đã xác định có 3 phường, gồm 216 hộ có nguy cơ ảnh hưởng của nước dâng là phường Nghi Hải 64 hộ, Nghi Tân 96 hộ và phường Nghi Thủy 56 hộ.

          UBNDTX đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường công tác làm thủy lợi, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương để thoát nước nhanh khi có mưa lớn.

          Bên cạnh đó TX đôn đốc các đơn vị thi công triển khai và hoàn thành kè chống nước biển dâng tại khối 8 phường Nghi Tân có chiều dài 100, tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng, hoàn thành trước tháng 8/2014./.

                                                                      Thanh Bình