12 khối dân cử được chọn làm điểm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết

Đăng ngày 02/11/2014

Kỷ niệm ngày “ Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”  18/11 năm nay, Thị xã Cửa Lò sẻ có 12 khối dân cư được chọn làm điểm để tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, tọa đàm-gặp mặt..

Theo đó, Phường Thu Thủy có 2 khối được chọn là Khối 1 được tổ chức vào tối 13/11 và Khối 6 được tổ chức vào chiều ngày 16/11;  Phường Nghi Thu  có 2 khối là Nam Phượng tổ chức vào chiều ngày 15/11 và HIếu Hạp tổ chức vào chiều ngày 16/11; phường Nghi Hải sẻ có 2 khối là Hải Lam được tổ chức vào chiều ngày 16/11và Hải Giang 1 được tổ chức vào tối ngày 17/11; Phường Nghi Hòa có 2 khối là Hải Bằng 1 và Hải Bằng 2 cùng tổ chức vào chiều ngày 18/11; Phường Nghi Tân được tổ chức tại Khối 1 vào tối ngày 16/11 và phường Nghi Hương cũng có Khối 6 được chọn tổ chức vào sáng ngày 11/11.

Riêng phường Nghi Thủy có Khối 4 sẻ là khu dân cư mở màn cho các hoạt động kỷ niệm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Thị xã Cửa Lò vào chiều ngày 10/11 và sẻ vinh dự được đón Đ/c Hồ Đức Phơc , Bí thư Tỉnh ủy về dự và Khối 6 được tổ chức vào sáng ngày 17/11.

                                                                   Khắc Giang