Nghi Hòa: Thông qua phương án dồn điền đổi thửa tại đơn vị khối Tây Hòa

Đăng ngày 01/11/2014

Theo kết quả số liệu điều tra, diện tích đất nông nghiệp còn lại của khối Tây Hòa là 10,07 ha, được chia thành 222 thửa, hộ còn lại nhiều nhất có 15 thửa và ít nhất là 2 thửa. Diện tích lớn nhất của một thửa là 1.922m2 và thửa nhỏ nhất là 90m2. Toàn khối có 32 hộ có đất sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở kết luận các cuộc họp giữa ban chỉ đạo và tiểu ban chỉ đạo ở khối đã thống nhất chọn phương án “vận động các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp ở trong khối tự chuyển đổi cho nhau”.

Tại hội nghị, đại diện các cấp chính quyền cũng như các hộ dân đã cùng nhau bàn bạc thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến nhằm góp phần thống nhất nội dung phương án chuyển đổi và số liệu kết quả trước và sau khi chuyển đổi của từng hộ, với dự kiến, sau khi thực hiện được phương án trên, tổng số thửa đất nông nghiệp của khối còn 144 thửa đất, giảm 78 thửa, bằng 35,1% so với ban đầu./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý