Năm 2018, doanh thu từ du lịch của phường Thu Thủy đạt 800 tỷ đồng

Đăng ngày 10/12/2018

Chiều ngày 10/12, phường Thu Thủy tổ chức tổng kết hoạt động du lịch năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và đánh giá 2 năm thực hiện đề án “Tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò giai đoạn 2016 – 2021”. Đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, đại diện các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thị xã Cửa Lò cùng dự.

tdl

Năm 2018, nhờ chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý nhà nước nên du lịch của phường Thu Thủy tiếp tục phát triển mạnh. Trong năm đã có hơn 700 ngàn lượt khách đến thăm quan nghỉ mát, tăng 14% so với năm trước; doanh thu từ du lịch dịch vụ đạt 800 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017. Lượng khách tăng nhưng giá cả các sản phẩm được bình ổn và an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

ttt

Trang 11 - 12.00_05_32_09.Still003

Kết quả này sẽ là điều kiện quan trọng để Thu Thủy phấn đấu trong năm 2019 lượng khách tăng 14% với doanh thu khoảng 1000 tỷ đồng. Để đạt chỉ tiêu trên, hội nghị tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền quảng bá, thu hút khách, công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh và thực hiện tốt đề án “Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016 – 2021”.

doan

Trang 11 - 12.00_07_41_03.Still004

Được biết, qua 2 năm thực hiện đề án này Thu Thủy đã thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề để xây dựng thành phường đạt chuẩn văn minh đô thị và góp phần đưa du lịch trở thành điểm sáng của thị xã du lịch biển Cửa Lò.

kt

Dịp này, Thu Thủy cũng khen thưởng cho 5 tập thể, 7 cá nhân và 10 nhà hàng, khác sạn có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển du lịch năm 2018.