Khởi sắc du lịch Cửa Lò trong những tháng đầu năm (Phát sóng NTV ngày 4/9/2018)

Đăng ngày 04/09/2018

Mùa du lịch 2018, thị xã Cửa Lò có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, điều hành nên đã tạo sự chuyển biến tích cực, hoạt động du lịch, dịch vụ đi vào nền nếp, góp phần thu hút đông đảo du khách thập phương đến thăm quan, nghỉ dưỡng.